CLLD PROGRAM BEMUTATÁSA

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretén belül felhívás jelent meg a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva címen.

A pályázati felhívásra kizárólag az Irányító Hatóságnál regisztrált Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: HACS) pályázhattak.

A fenti feltételeknek eleget téve a városi HACS szervezet megalakítására vonatkozóan Sajószentpéter Városi Önkormányzat kezdeményező szerepet vállalt. Az így létrejött Helyi Közösség konzorciumi formában jött létre, amelynek vezetője Sajószentpéter Városi Önkormányzat.

A felhívás lehetőséget biztosított a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések” (Community-led Local Development, továbbiakban: CLLD) keretében a Pátria Sajószentpéter Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség, Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésére és benyújtására.

A helyi akciócsoport szervezetében az a települési önkormányzat, valamint azok a civil szervezetek, egyházi jogi személyek (belső egyházi jogi személy) és gazdálkodó szervezetek vehettek részt, akik, illetve amelyek rendelkeznek székhellyel vagy telephellyel a lefedni kívánt helyi fejlesztési stratégia tervezési területét jelentő településen.

A partnerségen alapuló helyi akciócsoport a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. A regisztrált helyi közösségnek lehetősége nyílik az 1303/2013/EU rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelően elkészült helyi fejlesztési stratégia megvalósítására.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatást ítélt meg a Sajószentpéteri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítására.

A stratégia, amely összefüggő akcióterületre készült, és a helyi fejlesztési programok alapját jelenti, egyszerre és összehangoltan képes a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásait használni.

A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.

Adatvédelem

TOP-7.1.1-16-2017-00100     © 2018 - 2019     patria@sajoszentpeter.hu