TERVEZETT MŰVELETEK

1. Közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren – Többfunkciós közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren – Kulcsprojekt

- Kapcsolódó multifunkcionális kulturális és szabadidős, közösségfejlesztést szolgáló közösségi tér kialakítása önkormányzati intézmény ingatlanán.

- A város közösségi és kulturális infrastruktúrája nem képes kielégíteni a vele szemben támasztott igényeket. Új, kreatív szolgáltatásokat befogadni képes, újszerű funkciók ellátására alkalmas térre van szüksége a településnek.

- A projekt által érintett területen lévő ingatlanközösségi-centrum kapacitásának bővítéséhez szükséges átalakítása, korszerűsítése, új funkciók ellátásához szükséges feltételek megteremtése.

2. Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren – „KÖZ-pontok – KÖZ-terek” – Családi, sport és közösségi célú, több generációt szolgáló többfunkciós nyílt közösségi terek kialakítása és fejlesztése

- A település népességmegtartó képességének fontos eleme a közösségek, közösségi programok megléte, valamint a helyi identitás erősítése.

- Azon városrészekben, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő infrastruktúra, a sport és közösségi programok megvalósítását támogató fejlesztések megvalósítása.

- Az egyes célcsoportok speciális igényeinek kielégítését biztosító fejlesztések megvalósítása. Közösségi kezdeményezések helyszíni igényeinek biztosítása, működésükhöz szükséges eszközök beszerzése. A közösségi kommunikációs, tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése, szükséges eszközbeszerzés.

- A fejlesztések részben a kulcsprojekthez kapcsolódva szervezendők, de szükséges a különböző városrészekben önállóan is biztosítani a szabadidő tartalmas eltöltésének feltételeit.

- A már meglévő, és kedvelt területek fejlesztése, az abban rejlő szinergiák kihasználására törekedni kell, s ezzel párhuzamosan bővíteni a lehetőségeket.

3. Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren – „PÉTERI PROGRAMHÁLÓ” – Közösségi szabadidős, kulturális és sportesemények támogatása, helyi identitást erősítő és lokális társadalomfejlesztő programok, eszközök

- Sajószentpéter színes kulturális élettel rendelkezik. A rendezvények kínálata széles, nagy hagyománnyal és népszerűséggel rendelkező események egész évben színesítik a város életét.

- Az események lehetőséget nyújtanak a közösségi életben való részvételre és a városi identitás megélésére. Az önkormányzat, a civil szervezetek, egyházak, egyesületek, vállalkozások mind kiveszik a részüket abban, hogy a település lakói, illetve az ide érkezők tartalmas eseményeken vehessenek részt.

- A hagyománnyal rendelkező események mellett támogatni kell új innovatív események, illetve újszerű együttműködések (köz- civil- üzleti szféra között) eredményeként létrejövő programokat, melyek a közösségi aktivitásra, az önszerveződésre és öngondoskodásra épülnek. Ez a projekt fenntarthatóságát is szolgálja.

- A településen jelen van az eltérő háttérrel, adottságokkal rendelkező társadalmi csoportok elkülönülése.

- Ezért fontos a különböző hagyományokkal rendelkezők, eltérő élethelyzetben lévők, az egyes generációk hagyományainak, értékeinek kölcsönös megismertetése a települési identitás részévé emelése.

- A kapcsolódás biztosítása a tervezett EFOP-3.3.2-16 kódjelű „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”, EFOP-3.7.3-16 kódjelű „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása projektekhez, kölcsönösen erősítik egymást, mivel a helyi közösségek, a korábban kisebb részételi hajlandósággal rendelkező társadalmi csoportok megszólítása és aktivizálása fontos prioritás.

Adatvédelem

TOP-7.1.1-16-2017-00100     © 2018 - 2019     patria@sajoszentpeter.hu